Home Social Media Twitter menghubungi selebriti untuk stop menggunakan merkat dan beralih ke periscope